มีบางครั้งที่เราต้องการลบอีลิเม้นบางตัวบนเพจทิ้ง jquery ได้เตรียมคำสั่งในการทำอย่างนี้ให้เราแล้ว

remove()

parameter : none

คำสั่งนี้ใช้สำหรับลบอีลิเม้นท์ที่อยู่บนเพจทิ้งไป

ตัวอย่างการใช้งาน

Live Demo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<title>jquery remove command</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('#remove').click(function(){
 
		$('p').remove();
 
	});
 
})
</script>
</head>
<body>
<input type="submit" name="remove" id="remove" value="Remove" />
<p>paragrap  ที่ 1</p>
<p>paragrap  ที่ 2</p>
<h1>Header 1</h1>
<p>paragrap  ที่ 3</p>
<p>paragrap  ที่ 4</p>
</body>
</html>

เมื่อท่านกดปุ่ม Remove แท็ก p ทั้งหมดที่อยู่บนเพจ จะถูกลบทิ้งไป ซึ่งรวมถึงเนื้อหาในแท็ก p ด้วยนะครับ

$('p').remove();

เพราะเราอ้างอิงถึง p ทุกตัวที่อยู่บนเพจ

เรื่องยากๆ จะกลายเป็นเรื่องง่ายในบัดดล เมื่อใช้ jquery